Om Gassnova - teknologiutvikling og kompetansebygging for CCS
 
Langskip. Jente som ser på CO2-utslipp