Årsrapporter

På denne siden finner dere oversikt over Gassnovas årsrapporter,  foretaksmøte protokoller, samt retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i foretaket.

2024

2023

2022

2021

2020