Nyheter og media | Se siste pressemeldinger fra Gassnova
 

NYHETER

26.04.2023

Celsio setter karbonfangstprosjektet på Klemetsrud på vent

Et oppdatert kostnadsestimat fra Hafslund Oslo Celsio viser at karbonfangstprosjektet på Klemetsrud vil overstige maksimalbudsjettet i støtteavtalen med staten. Celsio ønsker nå å sette prosjektet på vent og vil arbeide med å redusere kostnadene….

13.04.2023

Årsrapporten 2022 er publisert

Årsrapporten til Gassnova for 2022 er nå publisert. Les leders beretning og hele rapporten her.

12.04.2023

Gassnovas CCS-nyhetsbrev endres

Gassnova sitt CCS-nyhetsbrev endrer form og distribueres én gang i måneden.

MEDIA