Nyheter & media

NYHETER

02.04.2024

Grønn Prosjektklassifisering og Grønn rapportering

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har tatt initiativ til et prosjekt for å fremme grønn vekst og bærekraftig utvikling, kjent som Grønn prosjektklassifisering og Grønn Rapportering.

Grønn Prosjektklassifisering og Grønn rapportering

07.03.2024

Mer presis overvåkning av reservoar er i emning

SHAPE-prosjektet skal forbedre dataprosesseringen og beskrive eventuelle usikkerheter på en bedre måte. Dette kan belyse viktige aspekter ved CO2-injeksjon og lagring.

Mer presis overvåkning av reservoar er i emning

29.02.2024

Tyskland; Klimamålsettingene blir utfordrende uten CO₂-håndtering

I lys av Tysklands ambisiøse mål om å bli klimanøytralt innen 2045, står landet overfor store utfordringer. Her blir CCS og CCU avgjørende løsninger, i følge den tyske regjeringens foreslåtte CO2-håndteringsstrategi.

Tyskland; Klimamålsettingene blir utfordrende uten CO₂-håndtering

MEDIA