Nyheter & media

NYHETER

17.04.2024

CO₂ bryter grenser i Europa

Mandag 15. april signerte Norge, Belgia, Nederland, Danmark og Sverige en MoU om grenseoverskridende transport av CO2 for lagring.

CO₂ bryter grenser i Europa

02.04.2024

Grønn Prosjektklassifisering og Grønn rapportering

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har tatt initiativ til et prosjekt for å fremme grønn vekst og bærekraftig utvikling, kjent som Grønn prosjektklassifisering og Grønn Rapportering.

Grønn Prosjektklassifisering og Grønn rapportering

07.03.2024

Mer presis overvåkning av reservoar er i emning

SHAPE-prosjektet skal forbedre dataprosesseringen og beskrive eventuelle usikkerheter på en bedre måte. Dette kan belyse viktige aspekter ved CO2-injeksjon og lagring.

Mer presis overvåkning av reservoar er i emning

MEDIA