NYHETER

16.06.2021

IEA: Enorm omstilling ligger foran oss, og veien frem er smal

I mai utga IEA en spesialrapport om veien til netto-nullutslipp i 2050. Rapporten er konkret på anbefalinger til regjeringene frem til COP26-forhandlingene i Glasgow i november. Den bygger på tidligere analyser som også er omtalt i rapporter so…

12.06.2021

Tysk interesse for norsk CCS-arbeid

Det har vært økende fokus i den tyske politiske debatten på CCS for å nå strammere klimamål innen 2050. Nå vil tyske politikere lære mer om den norske modellen for CCS, og hva Norge er i ferd med å tilby Europa.

11.06.2021

Et samlet virkemiddelapparat lanserer hydrogensamarbeidet HEILO

Ny nettside gjør det enklere å finne rett støtteordning til hydrogenprosjekter. Det norske virkemiddelapparatet har støtteordninger for hydrogenteknologi i alle faser av utviklingsløpet, fram til realisering i markedet.

MEDIA

Camilla Bergsli

Pressekontakt

+47 996 91 185