Karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og -lagring i et europeisk perspektiv

CCS er forkortelsen for karbonfangst og -lagring. CO2 fanges, komprimeres og transporters til et egnet lager. CCS er en del av løsningen for en rekke land som ønsker å nå sine klimamål.

Parisavtalen fra 2015 er global og har som mål å begrense temperaturstigningen på jorda. Avtalen forplikter medlemslandene til ambisiøse mål for å redusere sine klimagassutslipp. Ifølge FNs klimapanel er det ikke mulig å begrense temperaturstigningen globalt og oppnå netto nullutslipp. Uten å ta i bruk varianter av karbonfangst og -lagring (CCS). På dette området har Norge opparbeidet en sentral posisjon gjennom en satsing på teknologien over flere tiår.

EU-kommisjonen beskriver en bærekraftig tilnærming til karbonfangst, -lagring og bruk for å oppnå klimanøytralitet innen 2050

EU har forpliktet seg til å nå netto nullutslipp av CO2 innen 2050. Mens hovedfokus vil være på å redusere dagens utslipp. Erkjenner EU behovet for teknologier som kan håndtere CO2, det vil si å fange den fra røykgass eller fjerne den direkte fra atmosfæren. For deretter å få den transportert og lagret permanent. Dette er spesielt viktig i sektorer som sementproduksjon eller avfallsforbrenning, hvor det er utfordrende å kutte utslippene. Derfor har EU-kommisjonen lagt frem en melding  om karbonhåndtering i industrien, som beskriver hvordan slike teknologier kan bidra til å redusere utslippene med 90 % innen 2040 og oppnå klimanøytralitet innen 2050.

Gjennom Net-Zero Industry Act foreslår EU-kommisjonen at EU skal utvikle minst 50 millioner tonn CO2-lagringskapasitet per år innen 2030. Basert på en konsekvensanalyse av EUs anbefalte klimamål for 2040, vil dette behovet måtte øke til rundt 280 millioner tonn innen 2040. Net Zero Industry Act er ennå ikke formelt vedtatt i EU, men status per 6. februar 2024 er at Rådet og Parlamentet har oppnådd en foreløpig enighet om lovforslaget.

Demonstrerer at CO₂-håndtering er trygt og mulig for Europa

Langskip er Europas første vedtatte CCS-prosjekt. Formålet er å demonstrere at CO₂-håndtering er trygt og mulig å gjennomføre. Langskip skal være en vesentlig bidragsyter i utvikling av CCS som et effektivt klimatiltak. Fangstaktørene i prosjektet Heidelberg Materials, Brevik og Hafslund Celsio skal levere CO2 til Northern Lights som håndterer transport og lager. Northern Lights har fått tilskudd fra staten til å bygge en kapasitet som overskrider behovet fra disse to fangstprosjektene. Overskuddskapasiteten er solgt av Northern Lights til Yara i Nederland og Ørsted i Danmark. Disse to prosjektene får ingen direkte støtte fra den norske stat.