Gassnova

NYHETER

Gassnova forvalter statens interesser innen CO2-håndtering og gir strategiske og faglige råd til vår eier, Energidepartementet.
Gassnova skal i 2024 ha fokus på:
CLIMIT&TCM&Langskip Gassnova skal legge til rette for kunnskaps- og erfaringsdeling i Norge og utlandet. Følge opp teknologi- og markedstrender knyttet til CO2-håndtering.
Kartlegging Kartlegge muligheter og tiltak for CO2-håndtering på forbrennings- og prosessanlegg i Norge, med utgangspunkt i eksisterende virkemidler.
Virkemiddelapparatet Bidra til utredning av virkemiddelapparatet for CO2-håndtering.
Industrielle klynger Kartlegge muligheter for reduksjon av CO2-utslipp i industrien, med særlig vekt på industrielle klynger.