Kontakt Gassnova

Telefon +47 40 00 59 08 E-post Postadresse Gassnova SF
Dokkvegen 11,
N-3920 Porsgrunn
Besøksadresse Dokkvegen 11, Porsgrunn Åpningstider Mandag-fredag
08:00-16:00
Fakturaadresse Gassnova SF – 116152
Azets Insight AS
Postboks 6599
7439 Trondheim

For faktura via e-post invoice.116152@vismabpo.no

Ledelse

Kontakt CLIMIT

Telefon +47 40 00 59 08 E-post Postadresse Gassnova SF, CLIMIT
Dokkvegen 11
N-3920 Porsgrunn
Besøksadresse Dokkvegen 11, Porsgrunn Åpningstider Mandag-fredag
08:00-16:00
Billing address / Payout request CLIMIT: Fond for CO₂-håndtering
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Forsendelsen skal merkes med referansenummer 3470


Sekretariatet

Kontakt Teknologisenter Mongstad (TCM)

Telefon +47 56 34 52 20 E-post Postadresse Technology Centre Mongstad (TCM)
Mongstad 71A
N-5954 Mongstad
Besøksadresse Mongstad 71A
N-5954 Mongstad
Åpningstider Mandag-fredag
8:00-16:00
Fakturaadresse Technology Centre Mongstad (TCM)
Mongstad 71A
N-5954 Mongstad

For faktura via e-post mb.15807@xledger.net

Ledelse

Kontakt fullskalaprosjektet for CCS i Norge – Langskip

Telefon +47 40 00 59 08 E-post Postadresse Gassnova SF
Dokkvegen 11
N-3920 Porsgrunn
Besøksadresse Dokkvegen 11, Porsgrunn Åpningstider Mandag-fredag
08:00-16:00
Fakturaadresse Gassnova SF – 116152
Azets Insight AS
Postboks 6599
7439 Trondheim

For faktura via e-post invoice.116152@vismabpo.no

Teamet «gevinstrealisering»

Pressekontakter

Camilla Lunde Bringsli

Gassnova

+47 98 86 71 06

Hilde Bergum

Teknologisenter Mongstad

+47 47 34 89 48

Aage Stangeland

Aage Stangeland

Norges Forskningsråd/CLIMIT

+47 95 82 29 03