Nyheter

   

06.07.2021

Tyskland; Nytt momentum i klimasaken

De siste månedene har det vært en viss økende aksept i den tyske politiske debatten om nødvendig­heten av CCUS for å nå strammere klimamål.

28.06.2021

Deloitte/SINTEF/IFP: Blått hydrogen viktig for å nå EUs klimamål

I EUs Green Deal er hydrogen løftet frem som et viktig element for å integrere ulike energi­systemer og bidra til CO2-reduksjoner, spesielt innen prosessindustri og transport. EUs hydrogenstrategi fokuserer først og fremst på hydro...

22.06.2021

Porthos et viktig skritt nærmere investeringsbeslutning

Finansieringen av klyngen av CCS-prosjektet ved Rotterdam Havn er kommet et godt skritt lengre etter at myndighetene har gitt tilsagn om å støtte prosjektet med €2 mrd. over en periode på 15 år.

16.06.2021

IEA: Enorm omstilling ligger foran oss, og veien frem er smal

I mai utga IEA en spesialrapport om veien til netto-nullutslipp i 2050. Rapporten er konkret på anbefalinger til regjeringene frem til COP26-forhandlingene i Glasgow i november. Den bygger på tidligere analyser som også er omtalt i rapporter so...

12.06.2021

Tysk interesse for norsk CCS-arbeid

Det har vært økende fokus i den tyske politiske debatten på CCS for å nå strammere klimamål innen 2050. Nå vil tyske politikere lære mer om den norske modellen for CCS, og hva Norge er i ferd med å tilby Europa.

11.06.2021

Et samlet virkemiddelapparat lanserer hydrogensamarbeidet HEILO

Ny nettside gjør det enklere å finne rett støtteordning til hydrogenprosjekter. Det norske virkemiddelapparatet har støtteordninger for hydrogenteknologi i alle faser av utviklingsløpet, fram til realisering i markedet.

07.06.2021

Vil du se presentasjonene fra Mission Innovation?

Nå er hele sidearrangementet om Langskip og Accelerating CCS Technologies (ACT) publisert på Youtube. Se hele, eller deler, av arrangementet her.

02.06.2021

HeidelbergCement starter CO₂-fangstprosjekt i Sverige

HeidelbergCement-konsernets svenske datterselskap Cementa starter planleggingen av et karbonfangstanlegg på Gotland. Prosjektet bygger blant annet på erfaringene som er gjort i forbindelse med Norcems karbonfangstprosjektet i Brevik.

26.05.2021

Vil du delta på webinar under Mission Innovation?

Vil du lære mer om det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne kalt "Langskip"? Og om Accelerating CCS Technologies (ACT) som skal fremme CCUS via transnasjonal finansiering? Bli med på dette webinaret 1. juni.

19.05.2021

Deler våre erfaringer med Sverige

Et av Gassnovas hovedmål er å fremme teknologiutvikling og kompetanseoppbygging for kostnadseffektive og framtidsrettede løsninger for CO2-håndtering. I dag holdt leder for CCS teknologi- og kunnskapshub i Gassnova, Audun Røsjorde,...

19.05.2021

EU vedtar klimaloven og kvoteprisen slår alle rekorder

EU er nå enige om å lovfeste klimanøytralitet innen 2050. I tillegg konstateres det at kvoteprisen i mai overskrev 50 euro for første gang. I Gassnovas omverdenanalyse ser vi på utviklingen i EU den siste måneden.

28.04.2021

UK og EU tar nye grep for å nå klimamål

I UK ble planen for avkarbonisering i industrien lagt frem i mars, og fem industrielle klynger får støtte på nær 2 milliarder kroner til sammen. I EU arbeides det for å legge til rette for en omlegging fra fossile til mer klimavennlige brenng...

08.04.2021

Dansk CCS-strategi og klima som investeringsmulighet

I månedens omverdenanalyse fra Gassnova kan du blant annet lese om hvorfor det anbefales at Danmark lager en CCS-strategi og om hvordan verdens største kapitalforvaltere ser på klima som investeringsrisiko og -mulighet.

09.03.2021

OED godkjenner utbyggingsplan for CO₂-lagring

Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for Northern Lights, som utgjør lagringsdelen av Langskip-prosjektet. De siste avtalene om statsstøtte til selskapene ble signert før helgen.