Nyheter

   

13.09.2022

CCU som klimatiltak

Et nytt notat, utarbeidet av Gassnova, ser på CCU som klimatiltak i en norsk kontekst.

12.09.2022

Klimagassutslipp fra industrien kan halveres innen 2030

En ny analyse fra Miljødirektoratet viser at det er stort potensial for utslippskutt i landbasert industri, energiforsyning og petroleumssektoren.

02.09.2022

Verdensbanken; økte priser på utslipp globalt i 2021

Ambisiøs klimapolitikk og økonomiske faktorer førte til økte karbonpriser i 2021.

30.08.2022

Vil bygge rørledning fra Tyskland til Norge

Equinor og Wintershall Dea går sammen om å bygge en rørledning som vil frakte CO2 fra Tyskland til Norge.

24.08.2022

Nederland; CCU forener avfall og mat

Ocap og GIDARA Energy får støtte for å konvertere husholdningsavfall til grønn metanol og CO2.

22.08.2022

HeidelbergCement; ambisiøse klimamål for 2030

HeidelbergCements klimamål langt under taksonomiens krav

03.08.2022

EU setter spillereglene for grønt hydrogen og energiuavhengighet

De samlede investeringene under REPowerEU vil øke, men de vil spare på kutt av energiimport fra Russland.

30.06.2022

Ny nasjonal strategi for energiforskning

Olje- og energiministeren fikk i dag overlevert en ny nasjonal strategi for energiforskning fra styret til Energi21. CO2-håndtering løftes frem som ett av satsingsområdene.

29.06.2022

Avtalen om karbonfangst på Klemetsrud er signert

Olje- og energiminister Terje Aasland signerte i dag støtteavtalen som sikrer realiseringen av karbonfangst ved Hafslund Oslo Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Nå realiseres verdens første anlegg som fanger CO2...

29.06.2022

Canada; skatterabatt for CCUS og DACCS frem til 2030

Trudeaus regjering foreslår skattepakke for å støtte investeringer i CCUS- og DACCS-prosjekter.

23.06.2022

Storsatsing på grønn industri

Regjeringen har i dag lagt fram sin storsatsing for et grønt industriløft for å nå klimamålene innen 2030.

22.06.2022

HeidelbergCement; LEILAC-teknologien oppskaleres

Investeringskostnadene ved LEILAC er betydelig lavere sammenliknet med aminbaserte prosesser.

17.06.2022

Bloomberg; Europas netto null-utslippsmål krever betydelige investeringer

Rask utfasing av fossil energi og store investeringer må til for å nå målet.

14.06.2022

EU; 100 byer skal bli klimanøytrale innen 2030

Trondheim, Oslo og Stavanger skal dele kunnskap og erfaring med byer med samme klimaambisjoner.

09.06.2022

Finansdepartementet; avgiftsfritak for CCS på høring

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet forslag til endring av Stortingets vedtak om CO2-avgift på høring.

07.06.2022

Store selskaper etablerer finansieringsordning for CDR

Fondet skal støtte oppskalering av karbonnegative løsninger.

01.06.2022

IEA og IPCC; DACCS får økt betydning for klimamålene

IEA og IPCC mener DACCS må oppskaleres for å nå klimamålene innen 2050.

30.05.2022

Ett steg nærmere karbonfangstanlegg i Sverige

HeidelbergCement-selskapet Cementa presenterte i dag resultatene fra en forstudie for et CCS-anlegg i Slite i Sverige.

24.05.2022

Nederland; ny regjering øker klimainnsatsen

Subsidieordningen SDE++ blir forsterket med 13 milliarder euro.

20.05.2022

Tyskland; krigen skaper økt usikkerhet

Usikkerhet om fremtidige gassleveranser fra Russland skaper usikkerhet rundt blått hydrogen i Tyskland.

18.05.2022

Europa; domstoler behandler klimasaker

Miljøorganisasjonen ClientEarth saksøker for brudd på den britiske selskapsloven.

12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett; regjeringen vil sikre karbonfangst på Klemetsrud

I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen sikre finansieringen av CO2-fangstanlegget på Klemetsrud i Oslo.

10.05.2022

Occidental inngår kontrakt om salg av grønn olje

Occidental Petroleums kontrakt med et koreansk raffineri innebærer at Occidental kompenserer kjøpers CO2-utslipp gjennom lagring av atmosfærisk CO2 fra et DACCS-anlegg.

04.05.2022

IPCC; På vei mot 3,2°C temperaturøkning med dagens politikk

Verden må halvere utslippene frem mot 2030 for at 1,5°-målet skal være realistisk.

22.04.2022

USA; 9,5 milliarder dollar til rent hydrogen

Det amerikanske energidepartementet med forslag til omfattende hydrogensatsing.

05.04.2022

EU; kampen mot «grønnvasking» intensiveres

I februar annonserte EUs verdipapir- og markedstilsynsmyndigheter et veikart for å bekjempe grønnvasking.

05.04.2022

Årsrapport 2021

2021 ble også et annerledes år, der pandemien fortsatte å utfordre verden og endre rammene for samhandling. I denne konteksten har medarbeiderne våre utmerket seg med fleksibilitet og evne til å skape verdier, til tross for lange perioder me...

29.03.2022

Kina; energiomleggingens IKEA

Analyse viser at kinesiske produsenter dekker 70 % av verdensmarkedet for solceller og 50 % for vindturbiner.

25.03.2022

Ukrainakrisen; nye forstyrrelser i globale forsyningslinjer i anmarsj

Da mange senket skuldrene etter en delvis tilbakelagt pandemi, fikk verdenssamfunnet en ny krise i fanget.

23.03.2022

IPCC; klimatilpasning er viktig

Rapporten fra IPCC gir analyse av vesentlig klimarisiko som kan ramme samfunnet.

16.03.2022

Danmark med penger til CCS

Før jul fikk den danske regjeringen flertall i Folketinget for å støtte utviklingen av et CCS-marked, virksomt fra 2025.

10.03.2022

DoE kritiseres for svak økonomisk styring av CCS-prosjekter

USAs Government Accountability Office har undersøkt Department of Energys tildelinger og oppfølging av ni store CCS-demonstrasjonsprosjekter.

04.03.2022

WEF-rapport; økt sosial ulikhet og inkonsekvent tilnærming til klimautfordringene

World Economic Forum-rapport fokuserer på økende sosiale ulikheter og klima- og miljømessige forhold. Ulik håndtering av pandemien skaper større spenninger innenfor og på tvers av landegrenser.

01.03.2022

Energipriser, CO₂-utslipp og kvoteprisen øker, men hvor lenge?

Vinterens høye energipriser i Europa har ført til utfordringer i ulike bransjer, og skapt et generelt prispress i økonomien som bekymrer.

25.02.2022

Tyskland må gire om vesentlig for å nå klimamålene

Tysk rapport fastslår at landet har tapt tempo i utviklingen. Gjennomsnittlig reduksjon av drivhusgasser må økes betraktelig.

22.02.2022

Naturgass og atomkraft; disputt rundt EUs taksonomi

EU-kommisjonen har lagt frem forslag om hvordan naturgass og atomkraft skal håndteres i taksonomi for bærekraftig, økonomisk aktivitet.

19.02.2022

Ny samarbeidsavtale i virkemiddel-apparatet for Grønn vekst

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, SIVA og Gassnova forsterker og videreutvikler samarbeidet om Grønn vekst.

15.02.2022

TCM feirer 10-års jubileum

Det har gått ti år siden Teknologisenter Mongstad (TCM) ble åpnet mai 2012. Verdens største og mest fleksible senter for testing og verifisering av teknologier for karbonfangst, har hatt avgjørende betydning for planlegging og realisering av ...

15.02.2022

Norcem CCS; kostnadsestimater bekreftet, mulig forsinket oppstart

Ekstern kvalitetssikring på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

11.02.2022

Carbon Dioxide Removal (CDR); Fra distraksjon - til en forutsetning for å nå klimamålene

De som har fulgt den internasjonale debatten om CCS de senere år, har muligens lagt merke til skarpe fronter mellom ulike leire både når det gjelder CCS, CCU og CDR.

09.02.2022

Muhammad Ismail Shah ny administrerende direktør på TCM

Muhammad Ismail Shah (41) er utnevnt til ny administrerende direktør for Technology Centre Mongstad DA (TCM). Shah begynte i selskapet i 2016, og har de siste to årene vært teknisk sjef og medlem av ledergruppen.

04.02.2022

Verdien av CCS vil falle med økende konkurranse fra fornybart

En analyse gjennomført i Imperial College og gjengitt i en vitenskapelig artikkel i november, konkluderer med at den samfunnsmessige verdien av CCS vil falle fremover på grunn av økende konkurranse med fornybar energi.

28.01.2022

IEA med forsiktig optimisme for utviklingen av CCS

I en kommentar fra IEAs CCS-sjef i november, gis det en del overordnede refleksjoner over hvorfor CCS historisk sett i stor grad har mislykkes med hensyn til å bli et relevant klimatiltak, og hva som blir viktig fremover. IEA ...

26.01.2022

Reservoarsimulator skal gjøre det enklere å simulere CO₂-lagring

Det CLIMIT-støttede prosjektet «HPC simulation software for the gigatonne storage challenge» har utviklet en reservoarsimulator med avansert funksjonalitet for å kunne simulere lagring på gigatonn skala. Nå kan simulatoren tas i bruk av de ...

19.01.2022

Ny avtale styrker samarbeidet om grønn næringsutvikling og vekst

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova har nå signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om grønn vekst. Avtalen skal omfatte samarbeid om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering. Dett...

18.01.2022

EUs hydrogenstrategi materialiserer seg; €2 milliarder til EU Clean Hydrogen Partnership

I slutten av november annonserte EU-presidenten et nytt initiativ for å drive frem forskning og innovasjon innen hydrogen i et offentlig-privat samarbeid hvor begge stiller med €1 milliard hver.

12.01.2022

EUs innovasjonsfond: €1 milliard delt ut til syv prosjekter – hvorav fire med CCS

Etter en konkurranse over nesten halvannet år, med 311 søknader og €1 milliard i potten, gikk i november syv prosjekter seirende ut. Dette var første av flere utlysninger fra innovasjonsfondet frem til 2030 – og som samlet er antatt å bidr...

04.01.2022

COP26; Hvor går vi herfra og hva kan dette bety for EUs klimainnsats?

Flere har uttrykt skuffelse over resultatene fra COP26, deriblant FN-sjef Guterres. Han mener det nå er tid for å gå over i «nødmodus» med hensyn til klima.