Nyheter

17.04.2024

CO2 bryter grenser i Europa

Mandag 15. april signerte Norge, Belgia, Nederland, Danmark og Sverige en MoU om grenseoverskridende transport av CO2 for lagring.

CO2 bryter grenser i Europa

02.04.2024

Grønn Prosjektklassifisering og Grønn rapportering

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har tatt initiativ til et prosjekt for å fremme grønn vekst og bærekraftig utvikling, kjent som Grønn prosjektklassifisering og Grønn Rapportering.

Grønn Prosjektklassifisering og Grønn rapportering

07.03.2024

Mer presis overvåkning av reservoar er i emning

SHAPE-prosjektet skal forbedre dataprosesseringen og beskrive eventuelle usikkerheter på en bedre måte. Dette kan belyse viktige aspekter ved CO2-injeksjon og lagring.

Mer presis overvåkning av reservoar er i emning

29.02.2024

Tyskland; Klimamålsettingene blir utfordrende uten CO2-håndtering

I lys av Tysklands ambisiøse mål om å bli klimanøytralt innen 2045, står landet overfor store utfordringer. Her blir CCS og CCU avgjørende løsninger, i følge den tyske regjeringens foreslåtte CO2-håndteringsstrategi.

Tyskland; Klimamålsettingene blir utfordrende uten CO2-håndtering

26.02.2024

Livsløpsanalyser vurderer prosjektenes klimaavtrykk

Livsløpsanalyse (LCA) er en systematisk kartlegging for å dokumentere miljø- og ressurspåvirkninger gjennom  et produkt eller en tjenestes liv.

Livsløpsanalyser vurderer prosjektenes klimaavtrykk

22.02.2024

Flere ledige stillinger i Gassnova

Ledige stillinger innenfor flere ulike fagfelt i Gassnova. Kanskje er du vår nye kollega?

Flere ledige stillinger i Gassnova

16.02.2024

EUs foreslåtte 2040-mål krever innsats

EU-kommisjonens strategi for å fange, lagre og bruke CO2, samt nå 2040-målene på en bærekraftig måte krever at Europas industri tar grep.

EUs foreslåtte 2040-mål krever innsats

13.02.2024

IEC-patent avvist

Selskapet International Energy Consortium hevdet at Langskip-prosjektet er inngrep i deres patent knyttet til karbonfangst og -lagring.

IEC-patent avvist

08.02.2024

Pilottesting viktig for kostnadseffektiv CO2-fangst

De fleste produkter som sendes ut til markedet, produseres gjennom industrielle prosesser som har store CO2-utslipp. Derfor er det viktig for industrien å finne gunstige løsninger for å unngå at CO2en kommer ut i atmosfæren....

Pilottesting viktig for kostnadseffektiv CO2-fangst

30.01.2024

CETP; norske partnere dominerer i EU

CLIMIT-støtte baner vei for norsk prosjektsamarbeid for teknologiutvikling innen CO2-håndtering i Europa.

CETP; norske partnere dominerer i EU

25.01.2024

Uendrede utslippskrav for karbonfangst i forbindelse med helsevurderinger

Miljødirektoratet har besluttet å opprettholde sitt utslippskrav. Regelverket er blant annet basert på forskning finansiert av Gassnova og tester utført ved Teknologisenteret på Mongstad (TCM).

Uendrede utslippskrav for karbonfangst i forbindelse med helsevurderinger