Rune Gutteberg Hansen ny kommunikasjonssjef i Gassnova

Rune Gutteberg Hansen (48), som denne uken startet som leder for kommunikasjonsavdelingen i Gassnova, har kommunikasjonserfaring fra private og offentlige virksomheter – nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg opplever at mange ikke er klar over hvor viktig karbonfangst- og lagring (CCS) er for å nå klimamålene. Vi har stor kommunikasjonsoppgaver foran oss – både når det gjelder de konkrete prosjektene vi jobber med og hvordan CCS kan spille en kritisk rolle for å løse klimautfordringene. Jeg er svært fornøyd med å få en kommunikasjonssjef som Rune Gutteberg Hansen, med så tung bakgrunn innen kommunikasjon og markedsføring, til å lede Gassnovas arbeid på dette området, sier
administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova.

Gjennom nærmere 25 år har Rune hatt ledende stillinger som informasjonsdirektør i Volvo, som kommunikasjonssjef i Statnett og Coop Norge, og som marketingsjef i Dagbladet. Gutteberg Hansen har også bakgrunn som rådgiver. Han har utdanning fra Forsvarets høgskole, Norges Handelshøyskole, Administrativt Forskningsfond (AFF) og Handelshøyskolen BI.

Gutteberg Hansen vil inngå i Gassnovas ledergruppe.

-Gassnova ligger helt i tet internasjonalt i utviklingen av løsninger for karbonfangst og -lagring. Dette er tiltak blant andre FN har pekt på som svært viktige for at vi skal nå de globale klimamålene fremover. Og når muligheten nå åpent seg for å bli en del av Gassnovas organisasjon og all kompetansen som er samlet der, var valget mitt enkelt, sier
Rune Gutteberg Hansen

Ti års innsats for lavere CO₂-utslipp

Mandag 17. juni var det 10 år siden verdens største og mest fleksible senter for testing av teknologi for karbonfangst ble opprettet.

Teknologisentret på Mongstad
Teknologisenteret på Mongstad. Foto: Styrk Fjærtoft
“Teknologisenter Mongstad (TCM) er en viktig del av Norges bidrag i kampen mot klimaendringer”
Adm. dir. på TCM, Ernst Petter Axelsen

​Tekst: TCM

Initiativet til å bygge teknologisenteret på Mongstad utenfor Bergen, ble tatt av regjeringen Stoltenberg i oktober 2006 i samarbeid med daværende Statoil. Etter formell etablering av TCM 17. juni 2009 gikk det tre år før teknologisenteret kom i operativ drift. Det opprinnelige målet med testsenteret var å drive frem bedre teknologi for CO2-fangst som kunne brukes på oljeraffineriet på Mongstad.

“Etter hvert har testsenteret vist seg å være avgjørende for å utvikle teknologi som kan brukes på alle typer industrianlegg, verden over.”
Adm. dir. på TCM, Ernst Petter Axelsen

Klimaendringer: UKs regjering vil forplikte seg til 2050-mål

UK har i dag kunngjort at de vil kutte sine CO2-utslipp til null innen 2050, i form av en ny regjeringsplan for å takle de klimaendringene som skjer og som vil komme.

BBC News skriver i dag; UK er den første store nasjonen som foreslår dette målet – og de har blitt mye rost av grønne grupperinger i løpet av dagen.

UK har allerede et klimamål i 2050 – å redusere utslippene med 80 %. Det ble avtalt av parlamentsmedlemmer under klimaendringsloven i 2008, men vil nå bli endret til det nye, mye tøffere målet. Den faktiske terminologien som brukes av regjeringen er «net zero» greenhouse gases by 2050.

Danske myndighetsaktører på CCS-studietur i Norge

EFKM, GEUS og Energistyrelsen besøkte onsdag Norcems sementfabrikk i Brevik og hadde møter med Gassnova for å lære mer om de norske erfaringene med fangst og lagring av CO2 (CCS).

Danske myndigheter på besøk til Norcem.

Representanter fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Energistyrelsen er på en todagers studietur i Norge. Torsdag møter de representanter fra Fortum Oslo Varme, Northern Lights, Miljødirektoratet, Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet.

“I Norge har vi mer enn 20 års erfaring med lagring av CO2 og målet med fullskalaprosjektet er å vise verden at fangst, transport og lagring av CO2 fra industri er trygt og mulig. Flere og flere land ser at det blir vanskelig å nå klimamålene uten CCS, og vi er glade for at Danmark nå ønsker å lære mer om arbeidet vi gjør her i landet.”
Trude Sundset, administrerende direktør i Gassnova

I det norske fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO2 planlegges det å fange 400 000 tonn CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik og/eller fra Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg i Oslo. Klimagassen skal deretter transporteres på skip til et landanlegg i Øygarden kommune i Hordaland, før den føres i rør til en undersjøisk formasjon omtrent 3 000 meter under havbunnen i Nordsjøen.

“Det er meget nyttig og lærerikt å se de norske erfaringene med CCS. Ambisjonene i Norge er høye, og man oppnår nyttige erfaringer med deres fullskalaprosjekt. Dette er erfaringer som vi også kan ta med hjem og bruke i det danske arbeidet med CCS. Vi ser frem til å fortsette den gode dialogen med Norge om CCS.”
Morten Skovgaard Olsen fra EFKM

Foreslår statlig bidrag til CO₂-lagerbrønn

Regjeringen vil foreslå overfor Stortinget at staten bidrar til å finansiere boring av en undersøkelsesbrønn for CO₂-lagring på sokkelen. Arbeidet er en del av forprosjekteringen av det norske fullskalaprosjektet for CO₂-fangst og -lagring.

Viser hvordan lagre CO2.

CCS på agendaen i USA

Gassnova deltatt på flere arrangementer i New York og Washington, der CCS har vært et av hovedtemaene.

CCS-frokost på den norske ambassaden i Washington

Gassnovas administrerende direktør Trude Sundset deltok i en paneldiskusjon under The Hawthorn Club arrangement i New York. Her ble fem globale trender innenfor energi diskutert ut ifra et europeisk perspektiv. De fem trendene fra Bloomberg New Energy Forum er:

Sammen med moderator Meredith Annex (Bloomberg New Energy Finance) og de andre paneldeltakerne; Cynthia Dubin (Pivot Power), Zosia Riesner (Lightsource BP) og Victoria Merton (The Peel Group) ble Europas syn på disse fem trendene belyst. Gassnova framsnakket CCS som en viktig bidragsyter for et bedre klima og at CCS kan håndtere store CO2-utslipp. Norge har ledig kapasitet i sin infrastruktur.

Gassnova arrangerte en CCS-frokost på den norske ambassaden i Washington DC, der ambassadøren var vert. 12 personer var tilstede. Gassnova fortalte om status for den norske CCS-satsingen og betydningen av å lære av hverandre. Flere hoder tenker bedre enn ett. Senator Whitehouse holdt et veldig interessant innlegg om USAs klimapolitikk

Videre deltok vi under «Briefing #1: Achieving Energy and Climate Goals – The Role of Carbon Capture Global CCS Institute der over 140 personer fra Kongressen var påmeldt og fikk høre om hva CCS handler om, U.S.Capitol.

Gassnova hadde et interessant møte med WRI (World Resources Institute), der vi møtte President og CEO Andrew Steer. Dette besøket vil bli fulgt opp med å se på videre muligheter for samarbeid.

Sist på dagen hadde vi et møte med Senior Policy Advisor, Brendan Larkin, som jobber for Congressman Tonko. Tonko har presentert «ni prinsipper for en karbon skatt» og Gassnova fortalte om CCS-satsingen og hvordan Norge jobber nå med å få en hel verdikjede på plass for CCS.

Før hjemreise deltok Gassnova under konferansen The Global #Energy Solutions Summit». Der vår administrerende direktør Trude Sundset var med i en rundebordsdiskusjon om CCS sammen med Jeff Erikson (Global CCS Institute), Samantha McCullough (International Energy Agency), Sarah Forbes ( U.S. Department of Energy), Robert Niven (CarbonCure) og John Harju (University of North Dakota’s Energy & Environmental Research Center).

CCS-satsningen får stor medieoppmerksomhet i Sverige

Dagens Sveriges Radio-intervju med Gassnova-sjefen, samt gårsdagens tre-siders oppslag i avisen Dagens Nyheter føyer seg inn i rekken av de mange svenske medieoppslagene om Norges satsning innen CO2-fangst og lagring (CCS).

Avisoppslag

Intervju 22. mars: I ettermiddagssendingen Studio Ett ble Gassnovas adm. dir. Trude Sundset intervjuet (starter etter ca. 18:25 min)

Dagens Nyheter oppslag 21. mars (bak betalingsmur):

Så ska Norge bli världsledande på att lagra koldioxid

”Norges månlandning” kraschade – ur askan reser sig något större

20. februar i Svenska Dagbladet:

https://www.svd.se/norge-vill-ta-betalt-for-att-lagra-utslapp-stor-ironi (bak betalingmur)

4. desember i fjor hadde Svensk TV4 en fin reportasje fra den norske CCS-satsningen:

Like før hadde SVT denne reportasjen:

Les artikkel her (STV)

I februar i år ble det kjent at Preem har fått støtte fra blant annet svenske og norske myndigheter til et pilotprosjekt for å fange CO2 ved deres raffineri i Lysekil, og eventuell lagring på norsk sokkel.

Norsk-Svensk støtte til Preems testprosjekt for CO₂-fangst

CLIMIT og den svenske Energistyrelsen har vedtatt å støtte videre utredning av CO2-fangst ved Preem sitt raffineri i Lysekil og lagring på norsk kontinentalsokkel.

Preem AB.
Foto: Preem AB
“Vi er glade for at også svenske myndigheter vil støtte dette prosjektet. På denne måten får vi nå et nordisk samarbeid om det som kan bli en banebrytende infrastruktur for CO2-fangst, transport og lagring i Europa (CCS)”
Trude Sundset, administrerende direktør i Gassnova

Det nye prosjektet, med testing på Preems raffineri i Lysekil, bygger direkte på en CLIMIT-støttet idestudie utført av Preem, Chalmers og Sintef Energi i fjor. Equinor og Aker Solutions er også med i det nye testprosjektet.

Det er Aker Solutions sin CO2-fangstteknologi som skal brukes i testene på en ny type røykgass i dette prosjektet. Deres teknologi er utviklet i tett samarbeid med blant annet SINTEF og CLIMIT.

Les pressemeldingen fra Preem AB.


Les pressemeldingen fra Aker Solutions

Stor klimateknologikonferanse starter i dag

CLIMIT Summit, som starter i Oslo i dag, samler mer enn 270 eksperter innen CO2-fangst, transport og lagring. Internasjonale og norske fagfolk skal utveksle ideer og kunnskap om hvordan forbedre dette viktige klimatiltaket.

Trude Sundset på scenen
Trude Sundset

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg startet høynivå-sesjonen på årets CLIMIT Summit etterfulgt av Patrick Child fra EU-kommisjonen og Angelos Kokkinos fra det amerikanske energidepartementet (DOE) og representanter fra sentrale aktører innen CCS-verden.

“CLIMIT støtter nå neste bølge av fangstprosjekter. Dette er prosjekter som potensielt vil bruke lagringsinfrastrukturen til det norske fullskala demonstrasjonsprosjektet. Selv i internasjonal sammenheng bidrar CLIMIT til fremgang. Sammen med midler fra svenske myndigheter støtter CLIMIT testing av fangstteknologi ved PREEM-raffineriet i Sverige. Dette prosjektet kan muligens føre til at Preem kan bruke det planlagte lageret i Nordsjøen.”
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Han understreket at fullskalaprosjektet ikke ville ikke vært mulig uten CLIMIT. CLIMIT har støttet utviklingen av alle trinn i verdikjeden: Fangst, lagring og transport.

Administrerende direktør i Gassnova, Trude Sundset, understreket også betydningen av internasjonalt samarbeid.

“Vi lærer noe hver dag, og det er derfor viktig at vi utveksler kunnskap og trekker i samme retning. Det er akkurat det vi gjør på CLIMIT Summit. Vi har gått inn med støtte til Preem-prosjektet og i morgen vil vi inngå en avtale med det amerikanske energiinstituttet NETL for utveksling av personell mellom våre fagmiljøer. Det er avgjørende at vi alle jobber sammen for å akselerere teknologiutvikling og implementering av CCS i industriell skala.”
Trude Sundset, adm. dir.
Fullsatt sal på Soria Moria Hotel.

På CLIMIT Summit har vi også bred deltakelse fra industrien og potensielle sluttbrukere av CCS-teknologien, med innledere fra blant annet Total, Equinor, Mo Industripark, Eyde-klyngen, Preem AB, Norsk industri og Norsk olje og gass.

CLIMIT er det norske programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Det internasjonale energibyrå IEA og FNs klimapanel IPCC er enige om at å nå Paris-målene uten CCS vil være ekstremt krevende. Gjennom forskningsprogrammet CLIMIT samarbeider Gassnova og Norges forskningsråd for å finansiere CCS-prosjekter med ca. 200 MNOK årlig.

Regjeringen har gitt tillatelse for lagring av CO₂ i Nordsjøen

Equinor fikk i statsråd i dag utnyttelsestillatelse for CO₂-lagring på norsk kontinentalsokkel.

​Det tildelte området for lagring av CO₂ ligger nær Trollfeltet i Nordsjøen. Lageret er et sentralt element i det planlagte fullskalaprosjektet med fangst, transport og lagring av CO₂ i Norge.

“Dette er den første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO på norsk kontinentalsokkel. Tillatelsen er en viktig milepæl i Norges store klimaprosjekt for å fange, transportere og lagre CO fra industrien”
Administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova.

Equinor arbeider nå med forprosjektering (FEED-studier) av lageret sammen med partnerne Shell og Total. Det samme gjør Fortum Oslo Varme og Norcem der CO2en skal fanges. Gassnova skal etter planen motta disse studiene i august og når regjeringen har tatt sin beslutning vil saken kunne fremmes for Stortinget i løpet av neste år.