NYHETER

25.06.2020

Ekstern kvalitetssikring av CO2-fullskalaprosjektet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartement har Atkins og Oslo Economics kvalitetssikret demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering i Norge. Rapporten ble offentliggjort 25. juni og utgjør sammen med d…

26.05.2020

Milepæl i svensk-norsk CCS-samarbeidsprosjekt

I dag starter Sveriges største testanlegg for CO2-fangst opp ved Preems raffineri i Lysekil, med støtte fra bl.a. CLIMIT og svenske energimyndigheter. Målet er at testene skal danne grunnlaget for et fullskala CCS-anlegg som kan send…

15.05.2020

Lagringsprosjektet har levert sin utbyggingsplan

Olje- og energidepartementet har mottatt og startet behandlingen av utbyggingsplanen for CO2-lagringsprosjektet Northern Lights.

MEDIA

Vegar Stokset

Vegar Stokset

Pressekontakt

+47 952 76 256