NYHETER

21.09.2020

Klare til å realisere helkjede for karbonfangst og -lagring

Regjeringen har i dag lagt fram en melding til Stortinget om hvordan de vil støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge – og kaller  prosjektet  «Langskip».

17.09.2020

Workshop om CO2-infrastruktur og klynger

15. oktober modererer Gassnova en virtuell workshop om CO2-infrastruktur og industrielle klynger.

27.08.2020

Det norske fullskalaprosjektet på tysk tv

En ZDF-produsert dokumentar om det norske fullskala-prosjektet for karbonfangst og lagring er nå tilgjengelig online.

MEDIA

Vegar Stokset

Vegar Stokset

Pressekontakt

+47 952 76 256