NYHETER

04.11.2019

Fangst-aktørene har overlevert sine CCS-rapporter

Fortum Oslo Varme og Norcem er ferdige med sine forprosjekterings-studier, og dette er en viktig milepæl for deres CO2-fangst prosjekter.

18.10.2019

Viktig milepæl for CO2-prosjekt nådd

En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen». Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene.

15.10.2019

Rune Gutteberg Hansen ny kommunikasjonssjef i Gassnova

Rune Gutteberg Hansen (48), som denne uken startet som leder for kommunikasjonsavdelingen i Gassnova, har kommunikasjonserfaring fra private og offentlige virksomheter – nasjonalt og internasjonalt.

MEDIA

Vegar Stokset

Vegar Stokset

Pressekontakt

+47 952 76 256