NYHETER

13.09.2022

CCU som klimatiltak

Et nytt notat, utarbeidet av Gassnova, ser på CCU som klimatiltak i en norsk kontekst.

12.09.2022

Klimagassutslipp fra industrien kan halveres innen 2030

En ny analyse fra Miljødirektoratet viser at det er stort potensial for utslippskutt i landbasert industri, energiforsyning og petroleumssektoren.

02.09.2022

Verdensbanken; økte priser på utslipp globalt i 2021

Ambisiøs klimapolitikk og økonomiske faktorer førte til økte karbonpriser i 2021.

MEDIA