Roy Vardheim

Administrerende direktør

Audun Røsjorde

Leder Teknologiutvikling

Ingveig Slettebø

Leder Virksomhetsstyring

Rune Gutteberg Hansen

Leder Kommunikasjon

Tove Dahl Mustad

Leder Gevinstrealisering og markedsutvikling