Viderefører støtte til Teknologisenteret på Mongstad

Regjeringen foreslår å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) ut 2023.

Teknologisenter Mongstad (TCM). Foto: Styrk Fjørtoft

Staten og de industrielle selskapene har kommet til enighet om en ny driftsavtale for perioden fra utløpet av gjeldende avtale i august 2020 og ut 2023.

– Samarbeid er en nøkkel for å sikre utbredelse og bruk av effektive fangstteknologier i fremtiden, og vi er svært tilfreds med at både staten og alle våre industrielle eiere ønsker å være med videre. Nå vil vi videreføre arbeidet med å gjøre klimatiltaket karbonfangst mest mulig effektivt, sier Gassnovas styreleder i TCM, Roy Vardheim.

Les hele saken her på Olje- og energidepartementets sider

TCM tester teknologi for internasjonalt klimafond

Teknologisenter Mongstad (TCM) har signert  testkontrakt med OGCI Climate Investments – et klimafond med en investeringskapital på over én milliard dollar.

To teknikkere på TCM
Teknologisenter Mongstad (TCM) har signert ny testavtale.

TCM har det siste året levert rådgivningstjenester til Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) Climate Investments for vurdering av CO2-fangstteknologier. TCM er verdens største senter for testing og verifisering av CO2-fangstteknologier, og senterets praktiske erfaringer på dette feltet er svært verdifulle for utviklere av store karbonfangst- og lagringsprosjekter (CCS).

OGCI Climate Investments etablerte tidligere i år et konsortium bestående av OGCI-medlemmene BP, Eni, Equinor, Shell og Total, med BP som operatør. Målet er å utvikle Net Zero Teesside-prosjektet som skal levere Storbritannias første null-karbon klynge. Fra midten av 2020-tallet er det prosjektets mål å fange 6 millioner tonn CO2-utslipp hvert år, tilsvarende det årlige utslippet fra 2 millioner husstander i Storbritannia.

CO2-fangsttestingen på TCM denne måneden er et viktig steg for at Teeside-prosjektet skal nå sine mål.

– Vi er svært takknemlige for å kunne samarbeide med OGCI Climate Investments og gi rådgivningstjenester, og nå også bistå med teknologitesting. Net Zero Teesside-prosjektet er et av Europas ledende CCS-prosjekter og vår langvarige ekspertise innen karbonfangst passer svært godt til prosjektet, sier adm. dir. ved TCM, Ernst Axelsen.

-CCUS-teknologi er av kritisk betydning for å kunne nå målene i Paris-avtalen. For å kunne gjøre CCUS-prosjekter økonomisk forsvarlige, trenger vi anlegg slik som TCM for å teste ut nye teknologier, uttaler Pratima Rangarajan, CEO ved OGCI Climate Investments.

– Vi ser frem til å utvide vårt samarbeid med TCM og gjennom dette testprogrammet videreutvikle vår praktiske kunnskap om drift av karbonfangstanlegg, sier Colin McGill prosjektdirektør ved Net Zero Teesside

Fakta om Teknologisenter Mongstad.

Fakta om OGCI Climate Investments
OGCI Climate Investments investerer i løsninger for å av-karbonisere sektorer som olje og gass, industri og kommersiell transport. De ser etter løsninger for å redusere utslipp av metan og CO2 og resirkulering og lagring av CO2. For å oppnå signifikante effekter kreves det global implementering og et kommersielt rammeverk. OGCI Climate Investments samarbeider med utviklere, investorer og myndigheter for å finansiere og implementere effektfulle løsninger.

For mer informasjon, kontakt:
Ernst Axelsen, adm.dir på TCM Telefon: + 47 954 45 805,
e-mail: ernst.axelsen@tcmda.com
Rory Breach, medierådgiver for OGCI Climate Investments: +44 207 413 3155
E-post: NZT@hkstrategies.com

OED: Ett skritt nærmere et CO2-lager i Nordsjøen

Tina Bru og Eldar Sætre ser på brønnprøven. Foto: OED

Equinor har sammen med partnerne Shell og Total fullført boringen av en CO2-brønn sør for Troll-feltet i Nordsjøen. Formålet med brønnen var å undersøke om området egner seg for å lagre CO2. De foreløpige resultatene er oppløftende.

Les hele pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet her

Les pressemeldingen fra Oljedirektoratet her

Les pressemeldingen fra Equinor her

Amerikansk energitopp besøkte TCM

Steven Winberg fra det amerikanske energidepartementet besøkte Teknologisenter Mongstad sammen med sin norske kollega Odd Emil Ingebrigtsen fra Olje – og energidepartementet fredag 14. februar for å lære mer om senterets forberedelser til å teste nye CO2-fangstteknologier.

Steven Winberg (t.h.) i samtale med Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Krishan Totland

– Det internasjonale Energibyrået (IEA) har uttalt at karbonfangst og lagring er nødvendig for å oppnå en betydelig reduksjon av karbonutslipp. USA og Norge har over lang tid hatt et samarbeid på dette området og det vil vi også ha fremover, uttalte Winberg i forbindelse med besøket.

USAs energidepartement har bevilget 40 millioner dollar siden 2018 for at amerikanske selskaper skal kunne teste sine teknologier på TCM på Mongstad.

Teknologisenteret har investert ca. 30 millioner kroner i en ny testfasilitet som er beregnet for test av nye typer fangstteknologier. Den nye enheten skal stå ferdig i 2020.

Fremvoksende teknologier
– TCM har en unik størrelse og fleksibilitet som tilbyr realistiske forhold for fangst av avgasser fra forbrenning. En rekke ulike modne og fremtidige teknologier kan testes på en kostnadseffektiv måte slik at de er klar for å tas i bruk internasjonalt, sa Odd Emil Ingebrigtsen, statssekretær ved Olje- og Energidepartementet.

Testsenteret på Mongstad har i dag to enheter i industriell skala for testing av væskebaserte teknologier. De to hovedleverandørene for de planlagte fullskala karbonfangst prosjektene, Norcem Brevik og Fortum Oslo Varme, har testet og utviklet sine teknologier på TCM

Den nye testenheten er beregnet for fremvoksende teknologier som benytter membraner og absorbenter (faste stoffer som binder seg med CO2).

Styrker forholdet til USA

Åtte amerikanske teknologier har enten allerede blitt testet ved TCM eller de er lagt inn i planene.

Siden 2018 har US DoE bevilget midler til seks amerikanske selskaper slik at de kan utføre tester på TCM. ION Clean Energy og Fluor Corporation har allerede fullført dette arbeidet på en vellykket måte.

I tillegg har selskapene Membrane Technology & Research (MTR) og TDA Research signert kontrakter for uttesting av fremvoksende teknologier i 2020 ved den nye testenheten på TCM.

Myndighetene i Norge og USA signerte en bilateral samarbeidsavtale i 2004 innen energisektoren. Denne avtalen omhandler også karbonfangst. Det amerikanske energidepartementet har hatt tett samarbeid med TCM helt siden anlegget startet opp i 2012.

TU omtaler CLIMIT-støttet prosjekt om CO2-lagring

– Vi vil vise folk at CO2-lagring ikke er farlig. Det finnes naturlige jordskjelv i dette området, samtidig som trykket fra injiseringen teoretisk sett kan stimulere seismisitet. Da må vi kunne skille de to fra hverandre, sier Philip Ringrose i Equinor.

Illustrasjon: Equinor

Kari-Lise Rørvik i CLIMIT forklarer at ved å støtte prosjektet bidrar de til å få på plass en ny monitoreringsløsning for CO₂-lager offshore.

Hun understreker at prosjektgruppen omfatter de mest kompetente miljøene for å sette opp et slikt system, og at det bygger på omfattende arbeid med forskning og utvikling over lang tid. Etter avslutning vil prosjektet også gå over i en siste fase, hvor det vil gjennomføres innkjøp av tekniske løsninger og tjenester i regi av fullskalaprosjektet.

– Equinor og Norsar har et ønske om å demonstrere kostnadseffektive overvåkningsteknologier. Northern Lights er verdens første storskala offshore CO₂-lagringsprosjekt, og det er viktig for fremtidige prosjekter at det er dokumentert at konseptet er trygt, at det ikke kan skapes usikkerhet om CO₂-en blir værende i undergrunnen, påpeker Rørvik.

Les hele saken i Teknisk Ukeblad (bak betalingsmur)

Abboner på nyhetsbrev

Gassnova publiserer en gang i uken et nyhetsbrev, der du vil få en oversikt over nasjonale og internasjonale CCS-nyheter

Hvis du vil motta de siste CCS-nyhetene via e-post, kan du sende en e-post til postmottak@gassnova.no for å gi oss beskjed.

NRK-sending om CO2-fangst og lagring

Gassnova-sjef Trude Sundset var en av deltagerne som forklarte det viktige klimatiltaket CO2-fangst og lagring da Norge Nå sendte direkte fra Norcem i Brevik 19. november.

Administrerende direktør Trude Sundset ble intervjuet av Norge Nå-programleder Charlotte Haarvik Sanden.

– CO2-fangst- og lagring (CCS) er et av de tre viktigste klimatiltakene i tillegg til fornybar energi og energieffektivisering, og er helt avgjørende om vi skal nå Parisavtalens mål, sa Trude Sundset. Hun forklarte om planene Norge har om å bygge den første verdikjeden for CO2 -fangst og lagring som hele Europa kan benytte seg av.

Andre gjester i programmet var blant andre Norcem/HeidelbergCement sin bærekraftsdirektør Per Brevik og Norcems fabrikksjef Per Ole Morken.

Det ble også sendt et innslag med CCS-direktør Jannicke Bjerkås ved Fortum Oslo Varme som fortalte om det andre aktuelle fangst-prosjektet i Norge som håper på grønt lys i Stortinget høsten 2020.

Se hele Norge Nå-programmet her: https://bit.ly/2D3fvB2

Fangst-aktørene har overlevert sine CCS-rapporter

Fortum Oslo Varme og Norcem er ferdige med sine forprosjekterings-studier, og dette er en viktig milepæl for deres CO2-fangst prosjekter.

Overlevering av fangststudie-rapportene hos Gassnova i dag. F.v. Jannicke Bjerkås fra Fortum Oslo Varme, Trude Sundset i Gassnova, Per Brevik og Tor Gautestad i Norcem/HeidelbergCement.
​Overlevering av fangststudie-rapportene hos Gassnova i dag. F.v. Jannicke Bjerkås fra Fortum Oslo Varme, Trude Sundset i Gassnova, Per Brevik og Tor Gautestad i Norcem/HeidelbergCement.

​- Med denne milepælen er dere faktisk i mål med å planlegge fullskala karbonfangst og lagring (CCS). Jeg vil gratulere dere med denne milepælen som er viktig både for arbeid og verdiskapning i fremtidens industri i Grenland og Oslo, men ikke minst for Europa, sa Gassnovas administrerende direktør til Per Brevik fra Norcem/HeidelbergCement og Jannicke Bjerkås fra Fortum Oslo varme da begivenheten ble markert i Gassnovas lokaler på mandag.

Sammen med sine samarbeidspartnere og underleverandører har de to fangst-aktørene lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i løpet av de 2,5 årene konsept- og forprosjekteringsstudiene har pågått.

Gassnova går nå inn i en evalueringsfase der våre fageksperter går gjennom alle deler av rapportene. Forprosjekteringsstudiene har en omfattende dokumentasjon som vi vil sette oss grundig inn i. Fangststudiene må også sees i sammenheng med forprosjekteringen av transport – og lagring.

Gassnova vil levere underlag knyttet til faglig evaluering av prosjektene, faglige vurderinger av helheten i de potensielle CCS-kjedene samt samfunnsøkonomiske vurderinger til Olje- og energidepartementet (OED).

OED vil legge til sine egne vurderinger fra blant annet de kommersielle avtalene for bygge- og driftsfasen og kvalitetssikring fra statens egen kvalitetssikrer.

Så skal politikerne gjøre seg opp sin mening. Etter planen skal det opp i Stortinget til behandling høsten 2020.

Rapportene har detaljert ut mye av det som er kjent fra tidligere rapporter, slik at man vet enda mer om tekniske løsninger, kostnader etc. All kunnskapen som er generert vil være svært interessant også for interessenter og etterfølgende prosjekter.

Viktig milepæl for CO2-prosjekt nådd

En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen». Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene.

Fortsatt stor satsing på fangst og lagring av CO2

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2020 å bevilge til sammen 628 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.

TCM Foto: Styrk Fjørtoft

​Les pressemeldingen fra Olje – og energidepartementet her