Abboner på nyhetsbrev

Gassnova publiserer en gang i uken et nyhetsbrev, der du vil få en oversikt over nasjonale og internasjonale CCS-nyheter

Hvis du vil motta de siste CCS-nyhetene via e-post, kan du sende en e-post til postmottak@gassnova.no for å gi oss beskjed.

NRK-sending om CO2-fangst og lagring

Gassnova-sjef Trude Sundset var en av deltagerne som forklarte det viktige klimatiltaket CO2-fangst og lagring da Norge Nå sendte direkte fra Norcem i Brevik 19. november.

Administrerende direktør Trude Sundset ble intervjuet av Norge Nå-programleder Charlotte Haarvik Sanden.

– CO2-fangst- og lagring (CCS) er et av de tre viktigste klimatiltakene i tillegg til fornybar energi og energieffektivisering, og er helt avgjørende om vi skal nå Parisavtalens mål, sa Trude Sundset. Hun forklarte om planene Norge har om å bygge den første verdikjeden for CO2 -fangst og lagring som hele Europa kan benytte seg av.

Andre gjester i programmet var blant andre Norcem/HeidelbergCement sin bærekraftsdirektør Per Brevik og Norcems fabrikksjef Per Ole Morken.

Det ble også sendt et innslag med CCS-direktør Jannicke Bjerkås ved Fortum Oslo Varme som fortalte om det andre aktuelle fangst-prosjektet i Norge som håper på grønt lys i Stortinget høsten 2020.

Se hele Norge Nå-programmet her: https://bit.ly/2D3fvB2

Fangst-aktørene har overlevert sine CCS-rapporter

Fortum Oslo Varme og Norcem er ferdige med sine forprosjekterings-studier, og dette er en viktig milepæl for deres CO2-fangst prosjekter.

Overlevering av fangststudie-rapportene hos Gassnova i dag. F.v. Jannicke Bjerkås fra Fortum Oslo Varme, Trude Sundset i Gassnova, Per Brevik og Tor Gautestad i Norcem/HeidelbergCement.
​Overlevering av fangststudie-rapportene hos Gassnova i dag. F.v. Jannicke Bjerkås fra Fortum Oslo Varme, Trude Sundset i Gassnova, Per Brevik og Tor Gautestad i Norcem/HeidelbergCement.

​- Med denne milepælen er dere faktisk i mål med å planlegge fullskala karbonfangst og lagring (CCS). Jeg vil gratulere dere med denne milepælen som er viktig både for arbeid og verdiskapning i fremtidens industri i Grenland og Oslo, men ikke minst for Europa, sa Gassnovas administrerende direktør til Per Brevik fra Norcem/HeidelbergCement og Jannicke Bjerkås fra Fortum Oslo varme da begivenheten ble markert i Gassnovas lokaler på mandag.

Sammen med sine samarbeidspartnere og underleverandører har de to fangst-aktørene lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i løpet av de 2,5 årene konsept- og forprosjekteringsstudiene har pågått.

Gassnova går nå inn i en evalueringsfase der våre fageksperter går gjennom alle deler av rapportene. Forprosjekteringsstudiene har en omfattende dokumentasjon som vi vil sette oss grundig inn i. Fangststudiene må også sees i sammenheng med forprosjekteringen av transport – og lagring.

Gassnova vil levere underlag knyttet til faglig evaluering av prosjektene, faglige vurderinger av helheten i de potensielle CCS-kjedene samt samfunnsøkonomiske vurderinger til Olje- og energidepartementet (OED).

OED vil legge til sine egne vurderinger fra blant annet de kommersielle avtalene for bygge- og driftsfasen og kvalitetssikring fra statens egen kvalitetssikrer.

Så skal politikerne gjøre seg opp sin mening. Etter planen skal det opp i Stortinget til behandling høsten 2020.

Rapportene har detaljert ut mye av det som er kjent fra tidligere rapporter, slik at man vet enda mer om tekniske løsninger, kostnader etc. All kunnskapen som er generert vil være svært interessant også for interessenter og etterfølgende prosjekter.

Viktig milepæl for CO2-prosjekt nådd

En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen». Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene.

Fortsatt stor satsing på fangst og lagring av CO2

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2020 å bevilge til sammen 628 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.

TCM Foto: Styrk Fjørtoft

​Les pressemeldingen fra Olje – og energidepartementet her