Utlysninger fra PILOT-E: Utvikling av industriell karbonfangst er en av dem

«Gassnova er glade for at industriell karbonfangst nå er blitt med som en del av PILOT-E. Vi håper og tror at flere av tidligere CLIMIT-støttede prosjekter kan bli en del av dette», sier Kari-Lise Rørvik, leder Teknologi og Innovasjon.

Løsninger raskere ut i markedet

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv som ble etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova står bak. Fra og med 2024 er Gassnova en del av denne utlysningen. – Vi går inn med vår fagkunnskap, samt støtte via CLIMIT-programmet, supplerer Kari-Lise.

Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. Ordningen skal bidra til at bærekraftige og miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp og/eller mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked.

PILOT-E – Søknadsfrist er 6. mars 2024, kl. 13:00

Denne utlysningen består av to temaer; Utvikling av industriell karbonfangst og Kraft – på rett plass – til rett tid (som dere kan lese mer om ved å klikke på denne lenken)

Utvikling av industriell karbonfangst

Utlysningen rettes mot prosjekter som skal utvikle og kvalifisere teknologi og løsninger slik at karbonfangst tas i bruk innen 2030. Med dette menes karbonfangst fra store, landbaserte punktutslipp i Norge som kan ta ned kostnader og risiko. Eksempelvis kan dette være:

  • Mer kostnadseffektive og kompakte fangstløsninger
  • Fangstløsninger som i liten grad har behov for økt uttak av elektrisk kraft
  • Løsninger som muliggjør mer effektiv eller rimeligere karbonfangst fra eksisterende anlegg. Der hvor utvikling av logistikkløsninger fram til utskipingskai er en barriere for realisering av fangstprosjektet, kan dette inkluderes i prosjektet.

Mer detaljer om utlysningene

Du får utfyllende informasjon om PILOT-E-utlysningene ved å besøke Forskningsrådets sider. Det er også nyttig å se informasjonsfilmen fra ENOVA om temaene.