Øvrige rapporter fra Gassnova

På denne siden samles Gassnovas rapporter om CO2-håndtering som ikke omhandler Langskip. 

 

Notat om CCU som klimatiltak i en norsk kontekst.

Hensikten med notatet er å gi en innledende drøfting av grunnleggende forhold som bør vurderes for at bruk av CO2 kan ansees som klimatiltak i en norsk kontekst. Konklusjonene fra notatet vil legges til grunn i Gassnovas videre arbeid med å kartlegge muligheter som kan finnes i Norge samt å identifisere hva som må til for å tilrettelegge for slik bruk av CO2. (Publisert: September 2022)