Kvalitetssikringen viser en forventet («P50») kostnadsøkning på 850 millioner kroner sammenlignet med estimatet som lå til grunn for investeringsbeslutningen for Langskip (KS2). I tilleggsbudsjettet som ble lagt fram i november 2021 ble kostnadsøkningen estimert til 912 millioner kroner.

Ekstern kvalitetssikrers analyse bekrefter dermed estimatet som ble lagt til grunn i tilleggsbudsjettet. Forskjellen mellom estimatene gjenspeiler ulike forutsetninger om valutakurser og inflasjon.