Gassnova

Gassnova skal fremme teknologiutvikling, kompetanseoppbygging og kostnadseffektive løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS).

 

Statsforetak

Gassnova ble opprettet av myndighetene for å fremme teknologiutvikling og kompetansebygging for fangst og lagring av CO2 (CCS), i tillegg til å være Regjeringens nærmeste rådgiver på dette feltet.

Gassnova administrerer forsknings- og finansieringsordninger via CLIMIT-programmet og sørger for testing og demonstrering av CCS-teknologi på Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Både CLIMIT og TCM er sentrale i arbeidet med å realisere Langskip, Europas første industrielle prosjekt for CCS.

Koordinerer Langskip CCS

Gassnova har koordinert arbeidet med demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og -lagring ved Hafslund Oslo Celsio på Klemetsrud og ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Langskip skal vise at teknologien fungerer for store industrianlegg og vil sette en ny standard for fremtidens industriproduksjon. Gassnova har evaluert potensialet for gevinstrealisering og har gitt anbefalinger til regjeringen, som 21. september 2020 fremmet forslag om videre finansiering av Langskip. 14. desember 2020 fattet Stortinget beslutning om å støtte utbyggingen av Langskip i tråd med regjeringens anbefaling.