Gassnova

Gassnova følger opp den norske stats interesser relatert til fangst, transport og geologisk lagring av CO2. Dette inkluderer teknologisk utvikling og kompetansebygging for kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger for CCS, samt å være rådgiver for Energidepartementet innen CCS-feltet.

Gassnova ble etablert av norske myndigheter i 2005 og er heleid av staten. Gassnova har vært tett involvert i utviklingen av det norske fullskala CCS-prosjektet, Langskip.

I dag har Gassnova fire hovedoppgaver. Selskapet administrerer en støtteordning for utvikling av teknologier og løsninger for CCS – CLIMIT-programmet. Den norske stat er, gjennom Gassnova, majoritetseier i Teknologisenter Mongstad (TCM). Gassnova følger opp CCS-prosjektet Langskip på vegne av staten, ved å for eksempel overvåke at de tre statsstøtteavtalene mellom staten og industriaktørene – Hafslund Oslo Celsio, Heidelberg Materials og Northern Lights – blir fulgt. Kunnskapsdeling er også en viktig del av Gassnovas mandat.