CCS-wiki

Vi har laget en ordliste knyttet til området karbonfangst og -lagring (CCS).

CCS-ordliste

I tillegg har Gassnova utviklet en ordliste for CCS, der vi har forklart noen av de vanligste uttrykkene på dette området.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har tilbakemeldinger eller innspill til nye ord og forklaringer som bør inn i skrivestilveiledningen.