Teknologiutvikling

Testsenteret setter ny teknologi og forskning ut i praksis og bidrar til å øke effektiviteten og redusere kostnader.

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er unikt i verdenssammenheng når det gjelder testing og utvikling av teknologier for CO2-fangst. Testing trengs også for å avdekke feil og mangler og sørge for at fangst-teknologier er trygge i bruk.

Globalt kompetansesenter

Anlegget har blitt et globalt kompetansesenter for utvikling av ny teknologi, og arbeidet som gjøres der legger grunnlaget for fullskala-prosjekter som kan føre til store reduksjoner i utslippene av CO2 ved industriproduksjon. Gassnova legger til rette for at erfaringene kan deles med industrier og fagmiljøer over hele verden. TCM eies av den norske stat gjennom Gassnova, sammen med de industrielle partnerne Equinor, Shell og Total Energies.