Langskip CCS | Fullskala CO2-håndtering for industrier i Europa
 

Langskip CCS: fullskala CO₂-håndtering

Gassnova har siden 2014 samarbeidet tett med industrien for å få på plass det som kan bli Europas første industrielle prosjekt for karbonfangst og -lagring.

 

Illustrasjon av langskip

Tilslutning til CCS-prosjektet Langskip

Med behandlingen av stortingsmeldingen «Langskip – fangst og lagring av CO2» i januar 2021 ga Stortinget sin endelige tilslutning til CCS-prosjektet Langskip. Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Målet med prosjektet er å bane vei for nye CCS-prosjekter, slik at sannsynligheten for å nå målene i Parisavtalen øker. Alle som er involvert i Langskip er forpliktet til å dele kunnskap og erfaring utover det som er vanlig for et industriprosjekt. Prosjektet vil kutte utslipp, samtidig som det legger til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Heidelberg Materials, Fortum Oslo Varme og Northern Lights

CO2 skal fanges fra Heidelberg Materials’ sementfabrikk i Brevik og, dersom Fortums Oslo Varme får tilleggsfinansiering fra EUs innovasjonsfond, fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. CO2 skal transporteres med skip til et mottaksanlegg i Øygarden kommune før den transporteres i en rørledning til et lager som ligger 2-3000 meter under havbunnen i Nordsjøen. Northern Lights, et selskap som eies av Equinor, Shell og Total Energies, er ansvarlig for transport- og lagringsdelen av prosjektet.

Lageret som skal etableres, vil ha plass til å ta imot CO2 fra andre utslippskilder, og Northern Lights samarbeider med potensielt nye kunder, både i og utenfor Norge. Det er viktig at Langskip demonstrerer at fangst og lagring av CO2 er mulig gjennomføre på en trygg måte.

Vel så viktig som å vise at dette fungerer teknisk – det finnes allerede CCS-prosjekter i verden i dag – vil det være å demonstrere at en CO2-håndteringskjede fungerer innenfor et uprøvd europeisk regelverk, og at det er kommersielt interessant for industrien.

Kart over Norge. Markering for anleggene Heidelberg Materials, Fortum Oslo Varme og Northern Lights anlegg på Kollsnes.