2019-10-01 14_59_24-08.01.19-Gassnova CO2 fangst, transport og lagring. Originalillustrasjoner (1).p