Kontakt oss

To barn som står og ser på is på havet som smelter.

Besøksadresse: Dokkvegen 10

Hvordan finne oss? (Gule sider)

Åpningstider: Mandag-fredag: Kl. 08:00-16:00

Organisasjonsnummer: 991 627 626

Kontakt oss

Telefon: +47 40 00 59 08
E-post: postmottak@gassnova.no

Postadresse: Gassnova SF, Dokkvegen 10, N-3920 Porsgrunn

Fakturaadresser

Alle fakturaer til Gassnova skal merkes med referanse (Prosjektnummer, innkjøpsordrenummer eller ansattes initialer).

Har du ikke dette tilgjengelig vær snill å ta kontakt med den som har bestilt for å få dette oppgitt. Om ikke referanse er på fakturaen vil fakturaen kunne bli returnert.

Pressekontakt

Vegar Stokset
E-post: vs@gassnova.no
Tlf.: +47 952 76 256