Klimaforskning og teknologiutvikling

Tiltak for å redusere klimautslipp står høyt på den politiske agendaen over hele verden. Forskning på feltet er en forutsetning for innsiktsbaserte beslutninger og investeringer.

Nasjonalt program

CLIMIT er et nasjonalt program for forskning, utvikling, pilotering og testing av teknologier for fangst og lagring av CO2 fra industri- og kraftproduksjon. Målet er å bidra til raskere realisering av klimateknologi.

CLIMIT-programmet, som er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges Forskningsråd, sikrer gjennomføring av aktiviteter som ikke ville blitt realisert uten statlig medvirkning og støtte, eller som uten støtte ville blitt realisert i et mindre omfang eller over lengre tid.

CLIMIT

Se mer om forskning og finansiering