Karbonfangst- og lagring – et viktig steg på veien mot klimamålene

Teknologisentret på Mongstad

Mengden CO2 i atmosfæren øker kontinuerlig og er hovedkilden til global oppvarming og klimaendringer. Karbonfangst forhindrer at CO2 fra industriproduksjon kommer inn i atmosfæren.

“A #ClimateNeutralEU needs carbon capture and storage (CCS) technology. This is part of the solution to the clean energy transition and the fighting against climate change.”
Miguel Arias Cañete, European Commissioner for Climate Action and Energy, at the European High Level Conference on Carbon Capture and Storage (CCS) in Oslo

Fangst og laging av CO2 anses av myndigheter og industriaktører i stadig flere land om en viktig del av løsningen for å oppfylle målene i den internasjonale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

Prosessen består av tre ledd

Norge har fortrinn både gjennom teknologi og kompetanse fra petroleumsindustrien, og i form av store områder med bergarter i Nordsjøen som er egnet for lagring av CO2.